Heupdysplasie

Heupdysplasie is een aandoening die iedereen vooral kent van de grotere hond. Echter ook bij katten komt deze afwijking aan de heupgewrichten voor.

De basis van het probleem is het niet goed passen van de heupkop in de heupkom. Het mooie ronde bolletje van de kop moet precies passen in het kommetje, als een echt "kogelgewricht".

In het eerste levensjaar ontwikkelen kop en kom zich niet goed, waardoor de aansluiting van de kop in de kom minder mooi wordt, het gewrichtje wordt instabiel, en door deze instabiliteit ontstaat slijtage van het gewrichtskraakbeen. Het kapsel van de heup wordt dikker, het bot verandert nog wat meer van vorm, en er ontstaan randjes nieuwgevormd bot langs de aanhechting van het kapsel, rond de kop en rond de kom. Op een röntgenfoto zien we dan een typisch artrose beeld: afgeplatte kop, ondiepe kom, te veel ruimte tussen kop en kom en onregelmatige belijning van kop en kom.

De mate waarin de katten hiervan hinder ondervinden hangt net als bij de hond erg af van het gewicht van het dier en van het leefpatroon. Is de kat slank en veel in beweging, kan hij naar buiten en heeft hij uitdagende speelkameraadjes, dan zal hij er minder last van hebben. Het is bij katten ook nog vrij moeilijk in te schatten of het dier pijn heeft, en er heel goed mee om kan gaan, of dat de pijn wel mee valt!

Behandeling

Behandeling van de dieren is in milde gevallen niet noodzakelijk, anders dan gewichtscontrole. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om ook katten gedurende langere tijd met een goede pijnstiller veilig te behandelen. Bij twijfel over pijn kan tijdelijk gebruik van een dergelijke pijnstiller laten zien of het dier zich beter voelt als de pijn wordt onderdrukt. Als de HD tot duidelijke kreupelheid leidt en een pijnstiller en gewichtsvermindering niet meer voldoende helpen kan besloten worden tot operatief verwijderen van het afwijkende heupkopje. Dit kan zo nodig beiderzijds gebeuren.

Oorzaak

De oorzaak van HD kent net als bij de hond meerdere factoren. Erfelijkheid speelt een belangrijke rol, waarbij meerdere genen invloed hebben. Middels fokbeleid moet getracht worden de zieke dieren uit te sluiten, echter hiertoe is een goed gestandaardiseerd en gedocumenteerd onderzoeksprogramma noodzakelijk. In Zweden is voor de Main Coon een HD controle programma opgezet, waar ook gebruik van gemaakt kan worden door Main Coon rasverenigingen in het buitenland.

Artikel overgenomen met toestemming van Dierenkliniek Emmeloord

litterkwitter
"Ik hou van varkens. Honden kijken naar ons op, katten kijken op ons neer. Varkens behandelen ons als gelijken." - Winston Churchill