Home » Kattennieuws » Frankrijk verbiedt vlooienbanden voor katten en honden

Frankrijk verbiedt vlooienbanden voor katten en honden

Een hond of een kat met een vlooien- en/of tekenbandje is binnenkort in Frankrijk voltooid verleden tijd. Frankrijk schorst en schrapt immers de vergunningen voor het in handel brengen van een hele rist anti-parasitaire halsbanden voor gezelschapsdieren. Europa onderzoekt nu of er niet overal maatregelen moeten worden getroffen.

Kinderen en huisdieren: het kan een hartverwarmende combinatie zijn. De hond of kat als lievelingscompagnon van de kleine kan echter ook risico’s inhouden. Bij een herevaluatie van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die bedoeld zijn om ectoparasieten (vlooien en teken) te bestrijden of te vermijden, zijn de Fransen ervan overtuigd geraakt dat die schadelijk kunnen zijn voor kinderen. Zo schadelijk dat ze verboden moeten worden in afwachting van nieuwe maatregelen.

Het Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (Anses) en het Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV) hebben 76 anti-parasitaire halsbanden voor gezelschapsdieren van de markt gehaald. De nationale vergunning voor het in handel brengen is geschorst of geschrapt. De zogenaamde teken- en/of vlooienband is daarmee letterlijk naar de vuilnisbak verwezen omdat langdurige blootstelling bij kinderen schadelijk zou zijn. Alleen al huidcontact met het dier dat een vlooien- en/of tekenbandje draagt, zou risico’s inhouden voor (kleine) kinderen. De halsbanden waarover het gaat bevatten immers dimpylate (diazinon), tetrachlorvinphos of propoxur.

Het Belgische FAGG vraagt alvast om, tot die beslissing is gevallen, de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en de bijsluiters niet alleen te lezen, maar de adviezen erin ook te volgen. In België zijn negen halsbanden in de handel die propoxur of dimpylate bevatten.

Bron: knack.be

instagram kattenvrienden

"Ziet u, telegraafkabels zijn een soort hele lange kat. Als je in New York aan zijn staart trekt, miauwt hij in Los Angeles. Begrijpt u dat? En een radio werkt op precies dezelfde manier. Het enige verschil is, dat er geen kat is." - Albert Einstein