Home » Kattennieuws » Subsidies voor Steriliseren Zwerfkatten

Subsidies voor Steriliseren Zwerfkatten

Na meer dan tien jaar debatteren is een ordonnantie goedgekeurd waarin het Gewest de gemeenten subsidies geeft voor het steriliseren van zwerfkatten.

In 1994 al verscheen de problematiek van de zwerfkatten voor het eerst op de politieke agenda van het Brussels Gewest. Door de jaren werden geregeld voorstellen geformuleerd rond het steriliseren van zwerfkatten, maar pas vorige maand hakte de Brusselse regering de knoop door op verzoek van minister van Milieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo). De nieuwe ordonnantie, die afgelopen week (na de publicatie in het Staatsblad) definitief van kracht werd, voorziet de mogelijkheid om de gemeenten gewestelijk geld te geven: dat geld dient als tussenkomst in de dierenartskosten als ze de straatkatten op hun territorium willen steriliseren, met een maximum van vierduizend euro per gemeente per jaar.

Dat is goed nieuws voor de vzw Vrije Katten, die zich al 23 jaar inzet voor de sterilisatie van zwerfkatten. De kosten van de sterilisaties waren aanvankelijk grotendeels voor de vzw zelf, maar worden nu steeds meer gesubsidieerd door enkele gemeenten. Zo kan de vzw intussen rekenen op jaarlijkse toelagen van Ukkel, Jette, Etterbeek, Oudergem en Koekelberg. Sint-Jans-Molenbeek betaalt de interventies achteraf terug; een aantal andere gemeenten heeft geen specifiek beleid of voert een eigen sterilisatiepolitiek, zij het niet altijd even succesvol. Toch gaat de vzw in op alle vragen van particulieren in alle gemeenten, tot in de wijde omgeving rond het gewest. Jaarlijks passeren er zes- tot zevenhonderd katten.

Bron: brusselnieuws.be

instagram kattenvrienden

"Kittens worden geboren met hun ogen dicht. Ze openen ze wanneer ze 6 dagen oud zijn, kijken eens goed rond, en sluiten ze dan terug voor het grootste deel van hun leven." - Stephen Baker