Home » Kattennieuws » Onthulling kattenklimtouwen

Onthulling kattenklimtouwen

Op zaterdag 21 januari om 12.30 uur zullen aan de Gaastgracht in Vathorst de eerste Kat uit de Gracht kattenklimtouwen worden onthuld door wethouder Gert Boeve. In de grachtenrijke buurt De Laak in Amersfoort Vathorst verdrinken geregeld katten. Wanneer een kat in de gracht valt, kan deze niet langs de kades omhoog klimmen omdat deze te hoog zijn. De kat verdrinkt dan door onderkoeling of uitputting. Dit leed kan worden voorkomen door kattenklimtouwen langs de kades op te hangen.

Kattenklimtouwen zijn stevige scheepstouwen die in fraaie bogen langs de kade hangen. Te water geraakte katten kunnen erlangs op het droge klimmen. Het concept is bedacht in de Havenwijk in Leiden, waar in 2009 het eerste Kat uit de Gracht initiatief is gestart. Inmiddels zijn ook in andere steden zulke touwen opgehangen, waaronder Hoorn, Almere en Delft. Op de website www.katuitdegracht.nl is een overzicht te vinden.

De touwen in Amersfoort Vathorst zijn er gekomen op initiatief van twee bewoners van grachtenwijk De Laak: Mabel Renzen en Joke Kummel. Ze hebben de kattenklimtouwen mogelijk gemaakt door hiervoor buurtbudget aan te vragen. Om zoveel mogelijk touwen te kunnen aanschaffen van het beschikbare budget, hebben ze de touwen samen met een team van vrijwilligers zelf opgehangen. De eerste kattenklimtouwen zijn opgehangen op de Gaastgracht en Kolhornkade, omdat er op deze locaties het hoogste aantal meldingen van verdronken katten is gemaakt. Er zijn plannen om in de toekomst nog meer kades te voorzien van touwen.

Bron: destadamersfoort.nl

instagram kattenvrienden

"Ziet u, telegraafkabels zijn een soort hele lange kat. Als je in New York aan zijn staart trekt, miauwt hij in Los Angeles. Begrijpt u dat? En een radio werkt op precies dezelfde manier. Het enige verschil is, dat er geen kat is." - Albert Einstein