Home » Kattennieuws » Doen verdwijnen, vergiftigen of verplaatsen van katten is strafbaar

Doen verdwijnen, vergiftigen of verplaatsen van katten is strafbaar

De politie en de milieudienst waarschuwen dat het doen verdwijnen, vergiftigen of verplaatsen van katten – ook zwerfkatten – strafbaar is. De laatste tijd lopen er uit verschillende gehuchten geregeld klachten binnen. Dankzij het zwerfkattenproject heeft het gemeentebestuur nochtans al enige tijd een effectieve oplossing in huis om de problematiek van overlast door zwerfkatten te bestrijden. foto: Doen verdwijnen, vergiftigen of verplaatsen van katten is strafbaar

Een kat is een vrij dier en heeft wettelijk het recht om zich te verplaatsen waar hij of zij wil. Het doen verdwijnen, vangen, verplaatsen of vergiftigen van een kat die in jouw tuin loopt, is dan ook strafbaar. De politie vraagt om dergelijke gevallen zeker te melden zodat de wijkagent de nodige vaststellingen kan doen. De afgelopen tijd zijn er al ‘kattenverdwijningen’ gemeld in Heidehuizen, Donk, Sluis, Ezaart, Ginderbroek,…

Uiteraard zorgen te veel katten op een beperkte ruimte – meestal gaat het om zwerfkatten die zich ongebreideld voortplanten – voor overlast. Om dit probleem in te dijken startte de milieudienst drie jaar gelden met een zwerfkattenproject. De dienst werkt hiervoor samen met de vzw Anti Proefdieren Mishandeling Actie (APMA). Beide partners willen op een diervriendelijke manier het zwerfkattenprobleem in bepaalde buurten inperken door sterilisatie en castratie. Het gemeentebestuur trekt hier jaarlijks de nodige financiële middelen voor uit.

Het zwerfkattenproject volgt bij elke melding dezelfde procedure. Allereerst komen de mensen van de vzw APMA op het terrein om de zwerfkatten te vangen. De katten gaan naar een dierenarts voor de castratie of sterilisatie. Ook krijgen de katten van de arts een knipje in het oor. Zo wordt vermeden dat hetzelfde dier twee keer wordt gevangen. Tenslotte laten de medewerkers de onvruchtbare katten opnieuw vrij in de buurt waar ze eerder gevangen werden. Deze procedure herhaalt zich totdat ‘alle’ zwerfkatten in de buurt gesteriliseerd of gecastreerd zijn. Jonge katjes plaatst de vzw in opvanggezinnen voor zover er plaats is en ze niet ouder zijn dan 8 maanden. Dankzij deze procedure stopt de vicieuze voortplantingscirkel en daalt de overlast door zwerfkatten al op korte termijn.

Bron: gemeentemol.be

instagram kattenvrienden

"Voor een muis is een kat een leeuw." - Albanees spreekwoord