Waarom zien we zwarte katten tijdens Halloween?

zwarte kat

Vandaag is het Halloween, de dag voor allerheiligen waarop de kinderen zich in akelige kostuums steken en van deur tot deur gaan voor snoep.

Onlosmakelijk verbonden met deze dag, die zijn oorsprong heeft in de Keltische oudejaarsavond, zijn zwarte katten. Maar waar komt dit fenomeen vandaan?

Zwarte katten zijn sinds lang het voorwerp van bijgeloof. De oude Egyptenaren zagen er heilige dieren in en hun handelingen werden door priesters vertaald als toekomstvoorspellingen. De vruchtbaarheidsgodin Bastet had zelfs de gedaante van een kat.

Tijdens de middeleeuwen werden ze beschouwd als boodschappers van ongeluk. Oude Germaanse volkeren geloofden dat het ongeluk bracht als een zwarte kat je pad kruiste van links naar rechts.

Zwarte katten werden ook gezien als de metgezellen en handlangers van heksen en werden om die reden ook op de brandstapel gegooid. Dit verklaart meteen waarom de dieren ook in deze periode opduiken in halloweenversieringen.

litterkwitter
"Ik hou van varkens. Honden kijken naar ons op, katten kijken op ons neer. Varkens behandelen ons als gelijken." - Winston Churchill