Oogontsteking

Als men van oogontsteking spreekt bedoelt men meestal conjunctivitis. Conjunctivitis is een ontsteking van het bindvlies (de conjunctiva) van het oog.
De oorzaak is meestal een lokale prikkeling van bijvoorbeeld een voorwerp of stofje in het oog, waarop bacteriën en schimmels zich kunnen nestelen.

Diepere letsels kunnen beschadiging van de cornea veroorzaken, met mogelijk oogulcers tot gevolg.

Bij katten komt ook vaak een ontsteking voor in de oogbol, meestal na beschadiging door vechten. Er ontstaat dan een infectie van het oog. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

Symptomen

De symptomen van conjunctivitis zijn roodheid, gezwollenheid, jeuk of pijn, verhoogde traanafscheiding en etterige ogen.

Schade aan het hoornvlies (de cornea, het doorschijnende buitenste laagje van het oog waar de pupil onder ligt) kan pijnlijke en moeilijk helende wondes met zich meebrengen.

Bij infectie van het oog, kan het oog erg zwellen en is pijnlijk. In erge gevallen zal het oog gevuld worden met etter en kan het oog permanent blind worden.

Diagnose

De diagnose kan gesteld worden met een simpel oogonderzoek. De dierenarts zal nakijken of er geen diepere letsels in de oogrok zijn en of er geen stofjes of kleine voorwerpen (korenaar) in het oog zitten.

Behandeling

Meestal volstaan oogdruppels met antibiotica voor de behandeling van ongecompliceerde conjunctivitis.

Bij infectie van het oog zelf, zullen antibiotica toegediend worden in tabletvorm. In erge gevallen kan geopteerd worden voor het verwijderen van het oog.

Prognose

De prognose van conjunctivitis is goed indien er geen diepe letsels aanwezig zijn in de oogrok. De bindvliezen zullen meestal genezen zonder blijvende letsels.

Bij een infectie in het oog kan de prognose variëren van goed tot slecht. Indien men tijdig kan ingrijpen kan het oog genezen. In erge gevallen kan het oog blind worden en kan het moeten verwijderd worden.

Tekst overgenomen met toestemming van kattenziektes.com

litterkwitter
"Ik hou van varkens. Honden kijken naar ons op, katten kijken op ons neer. Varkens behandelen ons als gelijken." - Winston Churchill