De Vlaamse Leeuw

vlaamse leeuwDe Vlaamse Leeuw is een strijdlied uit het midden van de 19e eeuw, zoals die ook in Frankrijk met de Marseillaise weerklonk. Politieke spanningen, tussen het België van toen en Frankrijk, creeërden een klimaat waarin de Vlamingen behoefte hadden aan een volkslied. Het lied was absoluut niet anti-Belgisch bedoeld, maar was gericht tegen de Fransen. Rond 1900 was De Vlaamse Leeuw helemaal ingeburgerd.

"Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,

Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan:

De legerbenden sneven, een volk zal nooit vergaan.

De vijand trekt te velde, omringd van doodsgevaar.

Wij lachen met zijn woede, de Vlaamse Leeuw is daar

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft."

litterkwitter
"Ik hou van varkens. Honden kijken naar ons op, katten kijken op ons neer. Varkens behandelen ons als gelijken." - Winston Churchill